logo

 

Vitalitat

Idioma:

Català

Español

       

La Frase del dia


Energia Vital Formació
Formamció


Espiritualitat
espiritualidad

 

Salut
SalutExperiències

Experiències

La nostra força vital és l'essència energètica que ens manté vius a La Terra. No la podem veure ni tocar, però podem percebre-la. Està allà, des del moment en què som concebuts, fins a la nostra mort. Sense ella no existiríem com a éssers humans.

Sense aire no viuríem, sense aigua ni aliments tampoc. Però l'aire, l'aigua i els aliments estan sempre a La Tierra. Per tant, a més de l'aire, l'aigua i els aliments, necessitem la nostra pròpia Energia Vital. És l'únic element indispensable per mantenir-nos vius.

Som conscients d'això? Li donem suficient importància? Ens ocupem de la nostra energia vital? Majoritàriament no. De la mateixa forma que valorem poc l'aire que respirem, perquè ja ens ve donat, perquè sempre està allà.

Aquesta pàgina web està destinada fonamentalment a cuidar, millorar, estimular, potenciar i estimar a la nostra Energia Vital, amb l'objectiu de viure una vida més conscient, més completa, més fluida, més de gust, amb millor benestar i amb més salut.

Els animem a bussejar en les pàgines esmentades al marge esquerra i esperem que els ajudi a viure la vida més plenament.

   
     
vitalitat.net     5-feb-17